Szabvanyosság

Felülvizsgálat, villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

EBF – erősáramú villamos berendezések szabványossági – tűzvédelmi felülvizsgálata

Tatabánya és Komárom-Esztergom megye vállalkozásai legnagyobb megrendelőink

Erősáramú berendezések szabványossági – tűzvédelmi felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát a 54/2014. (IX. 5.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. A 54/2014. (XII. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 213.§ alapján:

 1. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
 2. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túl áramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktár létesítmények,
  továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:
 3. a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
 4. b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülő lámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
 5. c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak

 1. a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
 2. b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mély szinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben bányák mély szinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

 1. § (1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 2. a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább
  3 évenként,
 3. b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(3) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

(5) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

(6) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

A helyszíni felülvizsgálat után a SZABVÁNYOSSÁGI – TŰZVÉDELMI MINŐSÍTŐ ÍRAT az MSZ HD 60364, MSZ 2364, MSZ 1600 és MSZ 10900 számú szabvány, valamint 54/2014.(XII.6.) BM rendelet kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembevételével készül.

A 54/2014.(XII.6.) BM (OTSZ) rendelet írja elő a létesítés utáni első ellenőrzést (felülvizsgálatot) és az erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát. Műszaki vonatkozásban az MSZ HD 60364, MSZ 2364, MSZ 1600 és az MSZ 10900 szabvány előírásai a mértékadóak. A felülvizsgálat során a létesítéskor érvényes szabvány előírásokat kell figyelembe vennünk. A villanyszerelés során a villanyszerelő a tervek vagy terv nélkül a vonatkozó szabványok előírásai alapján szereli meg a létesítményt, melynek meg kell felelnie a mindenkori műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak is.

Az elkészített MINŐSÍTŐ ÍRATOK plombázott kivitelűek, melyek tartalmazzák a felülvizsgálat alapját képező szabványokat és rendeleteket, a helyiségek illetve szabadterek tűzveszélyességi besorolását, azok jellegét, a felülvizsgálat alkalmával elfogadott különféle bizonylatokat, a villamos berendezések minősítését. Az erősáramú villamos berendezések szabványossági – tűzvédelmi felülvizsgálata kiterjed azok védettségi állapotának ellenőrzésére, valamint a vezetékek és kábelek szigetelés ellenőrzésére, ellenállásának mérésére.

 • Az elvégzett szigetelési ellenállás méréseket mérési jegyzőkönyvbe foglaljuk, melyeket a MINŐSÍTŐ ÍRAT külön fejezete tartalmaz.
 • Az erősáramú villamos berendezések szabványossági – tűzvédelmi felülvizsgálata alkalmával elkészítjük azok egyvonalas kapcsolási rajzait, melyeket az átadott minősítő iratokhoz csatolunk.
 • Az egyvonalas kapcsolási rajzok táblázatában kiértékeljük a leágazást villamos biztonságtechnikai szempontból.
 • Megállapítjuk a szükséges biztosítókat, kapcsolókat, vezetékeket, hő kioldókat.
 • A hő kioldók esetén javaslatot adunk azok helyes értékére és beállítására.
 • A táblázat megjegyzés rovatában – a minősítő irattal megegyező számozás alatt – javaslatot teszünk a leágazás szabványos létesítésre.

Akik már megtiszteltek bizalmukkal
Budapest, Tatabánya,  Fejér megye, Komárom-Esztergom, Pest megye  lakossága És Vállalkozásai

Tisztelettel:

Jávorszky Csaba
ügyvezető igazgató

 +36/ 30/937-40-69