Kézi szerszámok

KÉZI SZERSZÁM, KÉZISZERSZÁMOK ELLENŐRZÉSE

Kézi szerszámok ellenőzése

Kézi szerszámok ellenőrzése

Tatabánya és Komárom-Esztergom megye vállalkozásai kiemelt partnereink

Kéziszerszámok évenkénti időszakos érintésvédelmi szerelői ellenőrzése

A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek.

A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szabványsorozat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

  1. 1. § A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő új i) és j) ponttal egészül ki:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„i) szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szakképzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;

  1. j) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.”
  2. 2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

  1. a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
  2. b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
  3. c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
  4. d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

Akik már megtiszteltek bizalmukkal
Budapest, Tatabánya,  Fejér megye, Komárom-Esztergom, Pest megye  lakossága És Vállalkozásai

Tisztelettel:

Jávorszky Csaba
ügyvezető igazgató

 +36/ 30/937-40-69