Erősáram

ERŐSÁRAM FOGALMA!
ERŐSÁRAMÚ ELEKTRONIKA ÉPÍTŐELEMEI!

DSC01189-1 17-m-es ipari siló

Erősáram, az a villamos áram, amely olyan nagy teljesítményű, hogy élet és vagyonbiztonság szempontjából veszélyes lehet. Azok az előírások, amelyek megszabják. hogyan kell ilyen szempontból megfelelő berendezést létesíteni és üzemben tartani, az E.-u szabályzatok, (nálunk a „magyar Elektrotechnikai Egyesület Biztonsági Szabályzata’). A nagyközönség szempontjából elsősorban a háztartásokban alkalmazott berendezésekre vonatkozó rendelkezések fontosak. Pl. gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt álló részeket ne lehessen megérinteni; ilyen részeket nem szabad gyúlékony alapra helyezni, közönséges vezetéket csak Bergmann-csövekben a vakolat alá szabad elhelyezni; a vezetékeket keresztmetszetüknek megfelelően kell biztosítani stb. Ellentéte a gyengeáram. Éles elhatárolás E. és gyengeáram között nem lehetséges. Okvetlenül gyengeáramnak számít pl. az, amelynek feszültsége 1 Volt, áramerőssége 1 milliampére, míg pl. egy 100 Volt feszültségű, 10 Ampere erősségű áramot okvetlenül E.-nak neveznek

DSC01188-2

Ipari siló elektronikai hálózatának kivitelezése

Erősáramú villamos berendezés fogalma

Erősáramú az a villamos berendezés, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál, továbbá mindaz a villamos berendezés, amely a villamos energiát e berendezések céljára más energiafajtából előállítja, átalakítja, szállítja, illetve elosztja.

Az elektrotechnika az elektromos energia előállításával, továbbításával és felhasználásával foglalkozó tudomány. Ide tartoznak az erőművek, transzformátorok, erősáramú kábelek és fogyasztók. Nem tévesztendő össze az elektronikával, amelyinformációs és szabályzó jelek előállításával továbbításával és felhasználásával foglalkozik. Ide tartozik a rádió, televízió, a telefonok, a mikrofonok és hangszórók, erősítők, vezérlő és szabályzó áramkörök.

DSC01229-3

Karbantartó csarnok

Az elektrotechnika két fő részterületből áll:

  • gyengeáramú technika, amely az elektromos áram jeltovábbító képességével foglalkozik (pl. távközléstechnika).
  • erősáramú technika, amely az elektromos áram energiájával (pl.elektromotorok, transzformátorok, erősáramú kapcsolók stb. alkalmazása),

135-4

Erősáramú hálózat szerelése áramváltókkal 3 fázisú mérőórával villamos szekrényben.

198-5

Villamos gépek telepítése világítástechnikával

A villanymotor egy motorként működő villamos forgógép, amely az elektromágnesesindukció elvén alapuló eszköz, az elektromos áram energiáját mechanikus energiává, forgó mozgássá alakítja.

Amikor a villanymotor mechanikus energiát állít elő elektromos energia felhasználásával, akkor motorról beszélünk (géptani értelemben munkagépről”).

Amikor a villanymotor elektromos energiát állít elő mechanikus energia felhasználásával, akkor generátorról beszélünk (géptani értelemben erőgépről

A transzformátor egy villamos gép, nyugvó szerkezet, amely a váltakozó áramú villamos teljesítménynek feszültségét és áramerősségét alakítja át.

A transzformátor elvi felépítése és működése

Legegyszerűbb esetben két tekercs (primer és szekunder) helyezkedik el a közös, többnyire zárt vasmagon. A primer tekercs huzaljában folyó áram a jobbkézszabállyalmeghatározható irányú mágneses erővonalakat hoz létre, ezek a mágneses erővonalak a tekercs belsejében összegződve hozzák létre az ábrán jelölt mágneses fluxust. Mivel ez a mágneses fluxus pillanatról pillanatra változó, a szekunder tekercsben feszültséget indukál. Ha a szekunder kapcsok egy terheléssel zárt áramkört képeznek, a körben áram folyik. Működése során a transzformátor primer oldalán a váltakozó áram a nyitott vagy zárt vasmagban változó mágneses fluxust kelt, ami a szekunder áramkörben feszültséget indukál. A szekunder oldalra villamos terhelést kapcsolva megindul a szekunder áram, és ezzel valósul meg az energiaátvitel. A működés alapfeltétele a primer oldali váltakozó áramú táplálás, mivel csak a változó mágneses fluxus képes a szekunder oldalon feszültséget kelteni.

A transzformátort leggyakrabban a nagy teljesítményű (erőátviteli) villamos hálózatokban használják a feszültségszint, és ezzel az áramszint megváltoztatására. Ennek jelentősége abban áll, hogy azonos teljesítményt magasabb feszültségű átviteléhez kisebb áramra van szükség, így az átviteli hálózat ohmos veszteségei, valamint a vezetékek keresztmetszetei jelentősen csökkenthetők, és így lehetővé válik a villamos energia nagy távolságokra történő gazdaságos továbbítása.

 Ha erősárammal kapcsolatos feladatok megoldásában segíthetünk, kérjen ajánlatot!

Akik már megtiszteltek bizalmukkal
Budapest, Tatabánya,  Fejér megye, Komárom-Esztergom, Pest megye  lakossága és vállalkozásai

Tisztelettel:

Jávorszky Csaba
ügyvezető igazgató

 +36/ 30/937-40-69