Kábelfektetés

KÁBELFEKTETÉS SZERELÉSTECHNOLÓGIA

Kábelfektetés A kábelfektetés alkalmával be kell tartani a vonatkozó MSZ 13207:2000 előírásait.

 • A nyomvonalon kábeljelző szalagot kell alkalmazni, ami a kábel azonosítási számát és feszültségét tartalmazza.
 • A kábelvonalon mechanikai védelmet, ún. kábeltéglázást vagy műanyag fedlapozást kell alkalmazni.
 • Ahol keresztezés lép fel különböző közművek között műanyag védőcsövet kell használni, a védőcső belső átmérője a szabvány 4.5.2. pont alapján a kábelek köré húzható külső kör 1,5- szerese legyen.
 • A közműegyeztetésen meghatározott területen kézi feltárással kell a földmunkát végezni, a keresztezés helyén a fenti védelmet kell biztosítani.
 • A kandeláberek kábelvezetéseinél a kábeleket mechanikai védelem céljából flexibilis védőcsőbe kell húzni.
 • A terven szereplő út alatti átvezetésénél a kábelt, a jelzett védőcsőbe kell fektetni.
 • A fektetés befejezése után, az árok temetése előtt szemrevételezéses ellenőrzés szükséges az esetleges köpenysérülések feltárása, és szigetelési- ellenállásmérést kell végezni az MSZ 13207:2000 7.3. pont szerint.
 • A mérések alkalmával be kell tartani az MSZ 13207/2000 előírásait!

A vezetékek színjelölése és kötése feleljen meg a vonatkozó előírásoknak!

A kábelek, oszlopok és lámpatestek időtálló feliratozása szükséges!

A vonatkozó szabvány szerinti besorolás:

 • a külső villamos szerelvények: szabadterek
 • az épületen belüli berendezések és tervek: száraz, ill. időszakos nedves helyiségek.

A besorolásnak megfelelően a szabadtereken, száraz és időszakosan nedves helyiségekben a vonatkozó MSZ 2364 szabvány általános előírásai a mérvadók.

 • A vezetékek színjelölése és kötése feleljen meg a vonatkozó előírásoknak!
 • A Szerelőcsarnok elosztókat tápláló vezetékek és kábelek a kb. 4 méter magasra szerelt, 200×60-as horganyzott kábeltálcákban legyenek elhelyezve, a leágazó vezetékek védőcsőbe falra rögzített vezetékek.
 • A vezeték összekötéseket szabványos összekötő elemekkel kell készíteni.
 • A védővezető érszigetelése zöld- sárga legyen, minden berendezéshez ki kell építeni, és csatlakoztatni kell.
 • Az elosztók és elemeik időtálló feliratozása szükséges

A kábelek fektetése történhet:

 • talajban kábelárokba, védőcsőbe,
 • kábelcsatornába, kábelalagútba
 • épületbe, kábeltérbe, tartószerkezetre.

A fektetéssel kapcsolatos előírásokat az MSZ 13207 szabvány előírásait kell betartani:

 • a kábel fektetési mélysége szabályozott terepen 0,6 – 0,8 m, szabályozatlan terepen 1 m lehet,
 • kábelvonalaknak más közművekkel való keresztezését lehetőleg merőlegesen kell létesíteni (védőcső alkalmazása)
 • kábelvonal meglévő létesítményektől a biztonsági övezetre vonatkozó előírások betartásával fektetendő
 • a kábelt az árokban homokágyban kell fektetni
 • a kábelek védelmére kábeltégla, jelölő szalag alkalmazása
 • a kábelek hőmérséklete nem lehet kisebb extrudált kábel esetén -5 Cº, telített papírszigetelésű kábel esetén +4 Cº
 • a kábel hajlítási sugara extrudált kábel esetén 15 d, ahol d a kábel külső átmérője
 • a kábelhúzó igénybevétele rézvezetőjű kábel esetén 50 N/mm2, alumínium vezetőjű kábel esetén 25 N/mm2.

A kábeleket minden esetben lezárt végekkel kell tárolni a nedvesség behatolásának megakadályozására.A kábel csak kábeldobon tárolható. A kábeldobot szilárd talajon kell tárolni feldőlés, besüllyedés vagy elgördülés ellen védve. A dobot időtálló címkével kell ellátni. A címkén jelölni kell:

 • a gyártómű nevét
 • a kábel típusát
 • a kábel hosszát, tömegét
 • a gyártás időpontját
 • a kábeldobon a legfelső sor felett a peremig 6 – 10 cm szabad rész maradjon
 • szállításnál gondoskodni kell a dob rögzítéséről
 • szállításnál gondoskodni kell a biztonsági előírások betartásáról
 • a szállításánál felelős személyt kell kijelölni.

A kábelhálózatok létesítése során az alábbi főbb veszélyforrásokat kell figyelembe venni:

 • a feszültség jelenléte, közelsége,
 • feszültség váratlan fellépése, rákapcsolási lehetőség,
 • üzemben lévő kábel közelsége,
 • túlfeszültségek,
 • tartószerkezeten, magasban végzendő munkák (szabadtéri végelzáró szerelése),
 • időjárás okozta igénybevételek (zivatar, talajvíz),
 • ásás, feltárás,
 • munkagépek okozta veszélyhelyzet,
 • környezet váratlan hatása (pl. közlekedés, gyalogosforgalom okozta veszély, egyéb közmű meghibásodás: vízvezeték, csatorna, üzemi technológiák, daruzás),
 • gázok használata (PB),
 • CO mérgezés veszélye,
 • kábelárok, munkagödör beomlása,
 • transzformátorállomásba való kábel ki- és behúzása,
 • szerszámok meghibásodása,
 • védőfelszerelések meghibásodása, minőségük leromlása,
 • a kábelszigetelésben fölhalmozódott töltések által okozott ismételten megjelenő feszültség,
 • tévesztés lehetősége.

A biztonságos kábeles munkavégzés személyi és tárgyi feltételei:

 • az adott feladathoz szükséges megfelelő képzettségű és mennyiségű munkaerő rendelkezésre állása
 • a dolgozók törvényben előírt oktatása, egészségügyi alkalmassága
 • megfelelő szakképesítés (p. hálózatszerelő), szükséges speciális képesítések (pl. kábelszerelő, kisgépkezelői)
 • a vonatkozó törvények, szabványok, rendeletek és a tevékenységhez tartozó technológia ismerete,
 • munkaeszközök, berendezések, szerszámok, eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állása
 • útátfúrás, útátvágás
 • kábelárok ásás eszközei
 • kézi
 • gépi
 • kábelterítő dob, dobterítő jármű
 • terítő görgők (egyenes és sarokterítő)
 • védőeszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állása
 • a feladat végzéséhez szükséges kommunikációs eszközök megléte.

Akik már megtiszteltek bizalmukkal
Budapest, Tatabánya,  Fejér megye, Komárom-Esztergom, Pest megye  lakossága És Vállalkozásai

 Ha kábelfektetéssel kapcsolatos feladatok megoldásában segíthetünk, kérjen ajánlatot!

Tisztelettel:

Jávorszky Csaba
ügyvezető igazgató

 +36/ 30/937-40-69